Editorship

2005-2014       Co-editor-in–chief: Panorama. Intercultural Annual Journal of Interdisciplinary Ethical and Religious Studies for Responsible Research

 

Editorial boards of journals and books

 

2017-               Member of the International Editorial Advisory Board of Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik/Academic Journal of Religious Education

2017-               Member of the Editorial Board of the Journal of Beliefs and Values.

2016-               Member of the Editorial Board of the Turkish Journal of Religious Education Studies.

2015-               Member of the Editorial Board of Discourse and Communication  for

Sustainable Education

2014-15           Member of the Editorial Advisory Board of the European Journal of Science Education and Research (EJSER)

2013-2016       Member of the Editorial Board of Philosophy Study

2012-2017       Member of the Editorial Board of the book series Horizons in Religious Education

2011-2013      Member of the Editorial Board of International Scholarly Network Education

2011-2014      Member of the Editorial Board of Humanities

2008-2014      Member of the Editorial Board of the Open Education Journal

2008-               Member of the International Editorial Advisory Board of the British Journal of Religious Education

2007-               Member of the Editorial Board of the Journal of Teacher Education for

Sustainability

2007-2014       Member of the editorial board of Pedagogiek. Wetenschappelijk Forum voor

Opvoeding, Onderwijs en Vorming

2007-2013       Member of the editorial advisory board of the Series “Research in Contemporary

Religion” (RCR) Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Germany

2005-                Member of the editorial board of Studies in Philosophy and Education

2004-                Member of the editorial Boardof the Journal for Empirical Theology.

2004-2006       Member of the editorial board of the series Religion in der Gegenwartskultur/Religion in Contemporary Culture, Francke Verlag, Tübingen

2001-                Member of the editorial board ofReligious Education

2001-2009       Member of the editorial board of the series Religieus Pluralisme en multiculturaliteit, Meinema, Zoetermeer

2000-2004       Member of the editorial board of theInternational Journal for Education and Religion

1999-2006      Member of the editorial board of Pedagogisch Tijdschrift

1997-2000       Member of the editorial board of the series Interactiesand Studies

Bezinningscentrum, VU University Amsterdam

1994-2000       Member of the editorial board of the Serie Ontwikkeling/Opvoeding/Onder­wijs,

DSWO PRESS, Leiden University

1995-2001       Member of the editorial committee of Bulletin. Tijd­schrift voor christelijk onderwijs

1999-2004       Member of the editorial board of theInternational Journal of Education and

Religion

1994-2006       Member of the editorial board of Panorama, Interna­tional Journal of Comparative Education and Values

1995-1998       Member of the editorial board of the South African Journal for Higher Education

1993-1999        Member of the editorial board of the series NVO-publikaties

1987-1993       Member and chair (1991-1993) of the editorial board of Comenius

1987-1991      Member of the editorial committee of Vernieuwing

1983-1988        Member of the editorial board of Pedagogische Verhandelingen

 

Manuscript review

1981-               Review of journal manuscripts for Pedagogische Verhandelingen; Pedagogische Studiën; Comenius; Studies in Philosophy and Education; Journal of Philosophy of Education; Beliefs and Values; Theoretical Psychology; Paedagogica Historica;Religious Education; British Journal of Religious Education; Pedagogisch Tijdschrift; Journal of Contemporary Religion; Interna­tional Journal for Education and Religion; Tijdschrift voor Vrouwenstudies; Panorama. International Journal of Comparative Education and Values; Journal for the Scientific Study of Religion; Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs; Inter­change; Journal of Empirical Theology;South African Journal for Higher Education; Journal of Teacher Education for Sustainability; Journal of Moral Education; Pedagogiek. Wetenschappelijk Forum voor Opvoeding, Onderwijs en Vorming; Koers: Bulletin for Christian Scholarship; Open Educational Journal;Journal of Practical Theology, Journal of Beliefs and Values,  Human Rights Review, British Journal of Educational Studies, Journal of Childrens’ Spirituality, Educational Sciences; Religions; SN Social Sciences

 

 Book proposal reviewer and new journal proposal reviewer for Springer Publishers,Routledge, HORIZONS in Religious Education.

 

Conference organisation

2013                Conference organizor of the Religious Education Association conference, „Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation“, November 8-10, 2013, Boston, US.

2009                Chair and organizor of the NGPG symposium “Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden”, Amsterdam, 9 October 2009.

2008                Chair and co-organizor of the REDCo-conference in the Netherlands, Soesterberg, Kontakt der Kontinenten, 6-10 March 2008.

2006                Co-convenor with main convenor Prof.dr. W.A.J. Meijer and co-convenor dr. A.M. Lanser-van der Velde of the bi-annual conference of the International

Seminar for Religious Education and Values (Driebergen, the Netherlands, 31

July-4 august 2006)

2006                Organizer of the symposium “Levensbeschouwelijke vorming voor allen”

(Amsterdam, the Netherlands, 9 June 2006).

2005                Organizer of the international symposium “Religious Education as Encounter” related to the honorary doctorate for Prof.dr. John Martin Hull from VU University Amsterdam (Amsterdam, the Netherlands, 21 October 2005).

2005                Organizer of the conference “Religie in het onderwijs” (Utrecht, the Netherlands, 11 February 2005).

2004                Organizer of the conference “Geestelijke stromingen in het onderwijs” (Utrecht, the Netherlands, 17 May, 2004).

2003                Co-organiser with Dr. A.B. Dijkstra of the conference “Bijzonder gemotiveerd.

De ideale school volgens dragers en vragers van confessioneel basisonderwijs” (Amsterdam, the Netherlands, 14 February, 2003).

1998                Main organiser (with Prof.dr F.K. Kieviet and drs. J. Hoeksema) of the

conference “Tussen nabijheid en distantie. De interactie tussen leerling en leraar”

(Amsterdam, the Netherlands, 13 November 1998).

1997                Co-organizer with Dr. D.J. de Ruyter of the conference “Tussen traditie en

vernieuwing” (Amsterdam, the Netherlands, 25 April 1997).

1993                Co-organiser with Dr. G.J.J. Biesta of the First European Conference on

“Pragmatism and Pedagogy” (Oegstgeest, the Netherlands, 29 November-

2 December 1993).

1993                Conference chair and main organiser (with to Dr. B. Boog and dr. G.J.J. Biesta) of  the 12th International Human Science Research Confe­ren­ce (Groningen, the Netherlands, 10-14 Augustus 1993)

 

 

Reviewer for promotion to full professorship, head of department, rating of senior full professors, postdoctoral fellowship grants, PhD grants

 

2017                Invited external reviewer in the application procedure for a position as Senior Lecturer in Philosophy of Education, Department of Learning, Instruction and Teacher Education, University of Haifa, Israel (July, 2017)

2016                Invited external reviewer in the application procedure for a position as Full  Professor of Religious Education in Daugavpils University, Latvia (November, 2016)

2016                Invited external reviewer in the application procedure for an endowed  professorship in the Theological University Apeldoorn (TUA), Apeldoorn, the Netherlands (May-June, 2016).

2015                Invited external reviewer in the application procedure for a university professorship of a Full Professor in the Faculty of Theology, University of Vienna, Vienna, Austria (July, 2015).

2015       Invited external referee for a Postdoctoral Fellowship Grant submitted to the Humanities Branch of Research Foundation-Flanders (FWO) (March, 2015).

2015                Invited external referee in the application procedure for a position of Head of Department/Full Professorship in the Faculty of Education, University of Pretoria, South Africa (February, 2015).

2015                Invited external reviewer for continuation of a position as Associate Professor of Religious Education in Daugavpils University, Latvia (June, 2015).

2014                Invited external reviewer in the application procedure for a Full Professorship in the Faculty of Education Sciences, North-West University, Potchefstroom, South Africa (June, 2014).

2014                Invited external referee for a PhD Research Grant submitted to the Humanisties Branch of Research Foundation-Flanders (FWO) (June, 2014).

2013                Invited external reviewer of a rating procedure of an associate senior professor in

Philosophy of Education and Religious Education, North-West University, Campus Potchefstroom, South Africa, for the South African National Research Foundation (August, 2013).

2013                Invited external referee for a Research Grant submitted to the Harry Frank Guggenheim Foundation, New York, US (August, 2013).

2013                Invited external referee for a Post-Doctorate Fellowship Programme in Education, University of Pretoria, South Africa (July, 2013).

2013                Invited external reviewer in the application procedure for a Professorship in the School of Education, University of Leeds, United Kingdom (July 2013).

2013                Invited external reviewer of an assessment of a Research Programme in the Faculty of Education Sciences for the status of a Research Unit Programme on request of the Board of the North-West University, Campus Potchefstroom, South Africa (July, 2013).

2013                Invited external reviewer in the application procedure for a Professorship in the Faculty of Arts, University of Antwerp, Belgium (April, 2013).

2013                Invited external reviewer in the application procedure for a full professorship in

Religious Education, Philosophical Faculty, School of Theology, School of Applied Educational Science and Teacher Education, University of Eastern Finland, Joensu, Finland (March, 2013).

2012                Invited external reviewer of a rating procedure of a senior full time professor in

Education and Religious Education, North-West University, for the South

African National Research Foundation (June, 2012).

2011                Invited external reviewer of a rating procedure of a senior full time professor in

Education and Religious Education, North-West University, for the South

African National Research Foundation (October, 2011).

2011                Invited external reviewer in the application procedure for a full professorship in

Philosophy of Education, School of Education, University of Haifa, Israel

(December 2011).

2010                Invited external reviewer in the application procedure for a full professorship in

Education, Department of Education, Faculty of Humanities and Social Science,

Ben-Gurion University of the Negev, Israel (February/March, 2010).

2009                Invited external reviewer in the application procedure for a full professorship in

Education especifically meaning giving and humanization, University of

Humanistics, Utrecht, the Netherlands (February, 2009).

2009                Invited external reviewer in the reapplication procedure for an endowed

professorship in Religious Education, Faculty of Humanities, Utrecht, the

Netherlands (March, 2009).

2007                Invited external reviewer in the application procedure for a full professorship in

Philosophy of Education/Religious Education, School of Education, University of Haifa, Israel (April, 2007).

2005                Invited external reviewer in the application procedure for a full professorship in Philosophy of Education/Religious Education in the Institute for Christian Studies, Toronto, Canada (April 2005).

1994                Invited external reviewer in the application procedure for a full professorship in Special Education in the Faculty of Education, York University, Toronto, Canada (March 1994).

 

Professional organisations

 

2019                Reviewer for the Council for Social Sciences and Humanities of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).

2018                Member of the BKO Assessment Committee of the Kenniscentrum Bewegen & Educatie van Hogeschool Windesheim, Zwolle, November 29,  2018.

2018-               Member of the Board of Directors of the Centre for Civic Religious Literacy/Centre de littératie religieuse civique (CCRL/CLRC), McGill University, Montreal, Canada.

2018-               Member of the Board of Supervision (RvT), Sophia Scholen, Voorhout

2017-2018       Invited monthly essay writer for the daily newspaper Friesch Dagblad, Leeuwarden.

2016-               Member of the International Advisory Board of the Research Unit for Public Religion and Education/Forschungsstelle für Őffentliche Religionspädagogik (RUPRE), Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Nürnberg, Germany.

2015-               Member of the Board of Supervision (RvT) of Stichting Keurmerk Thuisonderwijs, Amsterdam.

2015-               Member of the Board of Supervision (RvT) of Stichting Christelijk-Sociaal Congres, Doorn

2014                Chair of the Certiket vbi Assessment Committee of the training schools including academic training schools for elementary school teachers of the Pabo (Teachers College) of Christelijke Hogeschool Ede, Nijkerk, October 29, 2014.

2014                Chair of the Certiket vbiAssessment Committee of the Pabo (Teachers College) of Christelijke Hogeschool Ede, Ede, September 15, 2014.

2014-               Member and vice-chairman of the Executive Board of the Foundation Christian Press, the identity foundation of the national daily newspaper TROUW

2014                Member of the audit committee in preparation of the  Research Assessment of the University of Humanist Studies, Utrecht, the Netherlands

2013-2018       Member of Advisory Board of the Commissie DCBO, Verus, Woerden

2013-2018       Member of the Scientific Advisory Boards of the Masters Leren en Innoveren&  Educational Leadership, Penta Nova, Marnix Academie, Utrecht.

2013-2017       Member of the Board of Supervision (RvT) of PCPO D&B, Lisse, and of Sophia Scholen, Voorhout

2013-               Member of the Advisory Group for the Lectoraat [professional professorship] Christelijk Leraarschap, Driestar Educatief, Gouda.

2011                Reviewer of 7-years Consortium Applications (3-4 M €) in the domain of

Religious Education for the Austrian Science Fund, Vienna, Austria.

2011-2012       Member of the Research Committee for Academic Integrity, VU University

Amsterdam.

2010-               Invited Member of the international educational network ‘Wissenschaftlicher

Arbeitskreis Netzwerk Bildung und Religion‘.

2010                Invited Member of the “Legitimeringspanel Kennisbasis Geestelijke Stromingen

van de Lerarenopleidingen Basisonderwijs“, HBO Raad, Vereniging van

Hogescholen.

2009-               Member of the General Board of the Foundation Christian Press, the identity foundation of the daily national newspaperTROUW

2009-2013       Member of the Recommending Committee of Echelon, a Council for the encouragement of intercultural and worldview communication in the school setting

2009-2016      Chair of the Nederlands Godsdienst Pedagogisch Genootschap(NGPG)

2009-2010       Reviewer for the Research Foundation – Flanders (FWO, Fonds

Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen)

2008-2012       Member of the Scientific Advisory Board of the Netherlands Institute in St.

Petersburg (NIP) as part of the Dutch Scientific Institutes Abroad (NWIB)

2008-2012       Member of the Begeleidingscommissie Verwante Instellingen Buitenland, VU

University Amsterdam

2008-2012       Member of the Grant Advisory Poule of VU University Amsterdam

2008-2009       Member of the VSNU committee for the Research Assessment of the Univer­siteit van Humanistiek (University of Humanistics), Utrecht, the Netherlands

2008-               Member of the Regiegroep on the Identity of VU University Amsterdam

2007-2012       Member of the Klankbordgroep Diversity and Academic Edification in VU

University Amsterdam

2007-2018       Member of the Scientific Advisory Board of the Master Leren & Innoveren

(Learning & Innovating)

2006-               Member of the Scientific Advisory Board of the Nederlandse Stichting voor Wijsgerig Pragmatisme.

2005-2012       Member of the Projectgroup Onderwijslezing, School of Education, Christelijke

Hogeschool Windesheim, Zwolle

2005-2007      Member of the committee of reviewers of MAGW/NWO.

2004-2009       Member of the Advisory Committee of the Kenniscentrum Maatschappij &

Religie (KCMR), Nijmegen respectively Tilburg

2003-2012       Member of the Advisory Group for het lectoraat [professional professorship] Pedagogische opdracht/kwaliteit, Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle.

2003-2006       Member of the Projectgroep Kerk en Onderwijsof the Protestant Church in the Netherlands, Utrecht

2003-2006      Member of the Identity Advisory Board of ICCO, Utrecht.

2002                Reviewer for the Dutch Validation Council for the Accreditation of the MBE-ME (Bovenschools Management), Executive Master of Business Administration in Management of Education, a joint master of Magistrum, NES and Octaaf

1998-2000       Chair of the ad hoccommittee “Richtinggevende uitspaken christelijk onderwijs”

of the Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad (NPCS)

1998-2003       Member of the Section Geestelijke Vorming van de Generale Raad i.o. voor Kerkopbouw, theologie en opleiding van de SoW-kerken

1998                Member of the ad hoccommittee of the Vereniging voor Pro­testants Christelijk Basisonderwijs, Pijnacker i.v.m. de uitgave van een gedenkboek ter ere van het 90-jarig bestaan in januari 1999

1998-1999       Member of the Round Table “On­derwijs, jongeren en zingeving”, Katholiek

Studiecen­trum voor Geestelijke Volksgezondheid (KSGV), Tilburg

1996                On invitation the whole year three weekly the Vision-column for PCO-Magazine, the periodical of the PCO-Vakbonden (Protestant Education Union)

1996-2000       Member of the board of the International Conference 2000 “Like a Child in the World”

1996-1997       Member as didactical specialist of the VSNU Teaching Assessment Committee of the Faculties of Theology and Religious Studies in Flanders and the Netherlands

1995-2001       Coordinator and co-leader of the project group Young Adults of the Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN)

1995-1996       Member of the VSNU Institutional Assessment of the Univer­siteit van

Humanistiek (University of Humanistics), Utrecht

1994               Cooperation on invitation in the NCRV-program “Brink op Een”, broadcasted on 6 December 1994 via Nederland 1

1994-2000       Member of the College van Visita­toren Primair Onderwijs, BesturenraadPCO,

Voorburg

1994-2002       Member of the advisory board of Lingua Franca, Stichting voor Transculturele

Communicatie, Nijmegen.

1994-1997       Member of the Advisory Board of the VU-project “Focus op waar­den” (Focus on Values)

1994-2000       Member of the resonance Group of the Orthodox Protestant Teachers College

“De Driestar”, Gouda

1993-1996       Member of the Scientific Advisory board of the PCOJ research project “Jeugd in

de jaren negentig” (Dutch Youth in the nineties)

1993-1996       Member of the working Group on “Identity” of the Teacher Training and

Assessment Centre VU University Amsterdam (IDO/VU)

1993-1996       Member of the Project group “Education and School”, Doorwerking Christelijk

Sociaal Congres

1993-2001       Chair of the Chamber Pedagogy of the VSNU (United Cooperating Dutch

Universities)

1989-1992      Member of the Coordinating Committee NWO/PEDON/THP

1987-1990      Member of the board of the Dutch Association “Pedagogen voor de Vrede”

1986-2012       Member of the board of the Section Wijsgerige en Historische Pedagogiek van

de Nederlandse Vereniging voor Opvoedkundigen (NVO)

1984-1987       External examiner for the final examinations Pedagogy of Dutch Teachers

Colleges